Kategoria: Koncepcja przestępstwa

KILKA SZCZEGÓŁÓW

Ukazuje się tylko kilka szczegółów z jego życia prywatnego czy z zajęć w czasie wolnym. Jest nieprzeciętnie inteligentny, stanu wolnego, ofiarny, stale w działaniu — silny, acz samotny bohater walczący z przestępczością. Konflikty między teorią a praktyką są w amerykańskich ...

FAŁSZYWA STRUKTURA

Telewizja przedstawia fałszywą strukturę przestępczości. Przestęp­stwa z użyciem przemocy, które — jeśli chodzi o jej rozmiary i dynamikę — odgrywają jedynie marginalną rolę w ogólnym obrazie zjawisk kryminalnych, uzyskują w telewizji naczelną pozycję. Owo skupienie się na przestępczości tego typu ...

POCZUCIE ZAGROŻENIA

Owo poczucie zagrożenia zostaje jednak osłabione. Przy przedstawianiu przestępstw informuje się bowiem o wysokim wskaźniku wykrywalności. Może to wywołać u widza złudne wrażenie bezpieczeństwa. W rzeczywistości zaś agendy formalnej kontroli społecznej — policja czy sądy — nie są w stanie ...

BADANIA PORÓWNAWCZE

Oprócz tego pokazywanie wspaniale urządzonych willi czy luksusowych samo­chodów rodzi pożądany efekt — rozbudza konsumpcyjne apetyty. Przestępczość ważnych osobistości nie jest na ekranie obecna, a prze­stępczość zorganizowaną ukazuje się w taki sposób, jakby jej formy były wciąż takie same jak ...

NASTAWIENIE DO PRZESTĘPCZOŚCI

Telewizja pokazuje, że przestępczość można usunąć jedynie przez wykrycie i zlikwidowanie czy unieszkodliwienie przestępców. Takie chybione nastawienie wobec przestępczości nie tylko szkodzi społecz­nym środkom, które mają służyć zapobieganiu przestępczości, ale także przyczynia się do przeceniania roli formalnych agend kontroli społecznej ...

W OGÓLNYCH ZARYSACH

Nie byłoby to takie kontrowersyjne, gdyby telewizja — przynajmniej w ogólnych zary­sach — odzwierciedlała rzeczywistość kryminalną. Jednakże „prze­stępczość telewizyjna” ma z rzeczywistością bardzo niewiele wspól­nego.Wydaje się, że oprócz problemów przestępczości nie ma innej dziedziny, w której opinia publiczna byłaby równie ...

MŁODZI LUDZIE

Na całym świecie młodzi ludzie mają stały, nieproporcjonalnie duży udział w przestępczości. Nawet szczególnie ciężkie rodzaje przestępstw (za­bójstwo, rozbój czy spowodowanie obrażeń cielesnych) są często popełniane przez ludzi, którzy nie ukończyli 30 lat. Ponad 85% wszystkich zatrzymanych z powodu dokonania ...

STRUKTURA WIEKOWA

Rzeczywista struktura wiekowa przestęp­ców może nasuwać przypuszczenie, że większość nieletnich przestęp­ców niejako „wyrasta” z przestępczości. Owa obserwacja spontanicz­nego zaniku przestępczości nieletnich oraz uwzględnienie okoliczności, że formalna reakcja na czyn kryminalny może jedynie popchnąć młodego człowieka do dalszej kariery przestępczej, legły ...

RZECZYWISTA PRZESTĘPCZOŚĆ

Przeszło 70% wszystkich morderców, i przeszło 60% sprawców obrażeń cielesnych i kradzieży oraz ponad połowa włamywaczy pokazywanych w telewizyjnych filmach krymi­nalnych wywodzi się z materialnie lepiej sytuowanych klas wyższych i średnich. Przestępczość charakterystyczną w rzeczywistości dla klas niższych przypisuje się ...

WPŁYW ODBIORCÓW

W USA większości przestępstw zgłoszonych policji i ujaw­nionych dopuszczają się młodzi kolorowi z biednych rodzin. „Telewi­zyjni” przestępcy to dobrze sytuowani biali w średnim wieku. Najważ­niejsze teorie, które rozwinęły się w ramach kryminologii i które opierają się na wynikach badań empirycznych, ...

WIDZOWIE TELEWIZYJNI

Ponadto widzowie telewi­zyjni uważają, że są naocznymi świadkami przedstawianych w telewi­zji wydarzeń, i są przekonani, że niczego istotnego na temat rzeczywi­stości kryminalnej nie ukrywa się przed nimi. Deformacja obrazu przestępczości w telewizji nie jest wynikiem jakiejś świadomej manipulacji społeczeństwem wskutek ...

POŁĄCZENIE INFORMACJI NA TEMAT PRZESTĘPCZOŚCI Z ROZRYWKĄ

Koncepcja programu nie jest jednak jednoznaczna zarówno pod względem prawnym, jak i pod względem faktów. Audycja bowiem poważnie narusza prawa osobiste, tj. godność i cześć ludzką, ukazując i wymie­niając z nazwiska różne osoby w związku z popełnionym przestęp­stwem. Może też ...