Kategoria: Modyfikowanie zachowań

ZDANIEM PSYCHOLOGÓW

Niektórzy psychologowie uważają — co wydaje się jednak przesadą — że to właśnie rodzice kształtują nas, a potem to nic innego, jak kon­tynuacja tego, co zostało ukształtowane. Inną instytucją, która od zewnątrz kształtuje nas samych i na­sze zachowania, jest szkoła. ...

INNE WYMAGANIA

Inne wymagania może stawiać nam grupa rówieśnicza, z którą spotykamy się w szkole czy na podwórzu. Żeby być jej akcepto­wanymi członkami, musimy nauczyć się kopać piłkę, palić papie­rosy, używać słów niecenzuralnych, a w wieku nieco starszym musimy nauczyć się pić ...

RODZAJ ZMIAN

Również miejsce pracy stawia przed nami najrozmaitsze wy­magania zmuszające nas do nabywania nowych umiejętności czy nowej wiedzy. Oto szef powiada nam: ,,pojedziecie, kolego, na kurs ochrony przeciwpożarowej i po powrocie będziecie u nas pełnić funkcję referenta do tych spraw”. Posłuszny ...

W ŻYCIU KAŻDEGO Z NAS

Często względnie niezależnie od tego, co się dzieje na zewnątrz nas, chcemy coś u siebie zmienić. Ktoś na przykład stwierdza, że chciałby się nauczyć obcego języka; ktoś inny uważa, że za dużo waży i musi jeść nieco mniej, żeby zmniej­szyć ...

W KAŻDYM WIEKU

Myślę, że wielu Czytelników ma już ten okres za sobą, inni właśnie się w nim znajdują i wiedzą, że chce się być kimś innym, niż się jest, i podejmuje się w tym celu określone próby.W wieku średnim, mniej więcej w ...

SCHYŁEK WIEKU

Dodatkowo podtrzymywana jest ona tym, że żyjemy w okresie, który można nazwać schyłkiem wieku. Okres ten charakteryzuje się istnieniem obok siebie sprzecznych poglądów politycznych, społecznych itp. Na przykład z jednej strony świat propaguje jako wartość szybką i łatwą konsumpcję różnego ...

W TRAKCIE PROCESU

W trak­cie procesu socjalizacji jesteśmy wdrażani do posłuszeństwa i szacunku dla autorytetów, a niemal jednocześnie powiada się nam, że nie należy zbytnio przejmować się ludźmi starszymi czy autorytetami, gdyż prezentują oni przestarzałe poglądy lub czę­sto się mylą. Człowiek, „bombardowany” przez ...

CZĘSTE NIEZADOWOLENIE

Jakże często jesteśmy z siebie niezadowoleni. Trenując karate chcieliśmy we wzorowy sposób wykonać zbiór ćwiczeń o dźwięcz­nej nazwie „Heian Yodan” i „nie wyszło”. Chciałem napisać arty­kuł i nie napisałem. Bardzo podoba nam się jakaś osoba płci prze­ciwnej, pragnęlibyśmy nawiązać z ...

BRAK SATYSFAKCJI

Ktoś ma nieusta­jące kłopoty z nawiązywaniem kontaktów z osobami płci przeciw­nej, powiada o sobie, że jest nieśmiały. Taki przedłużający się stan niezadowolenia ma inne poważne skutki. Jednym z ńich jest to, że osoba przeżywająca taki stan zaczyna siebie oceniać bardzo ...

DWA PRZYKŁADY

Zanim omówimy sprawę owych porównań, chciałbym zwrócić uwagę Czytelnika na różnicę między tego rodzaju porównaniami a wspomnianymi wyżej oddziaływaniami zewnętrznymi. W tym drugim wypadku również oddziałują na nas inni ludzie, grupy czy instytucje, z tym że to one inicjują oddziaływania, ...

ZNAKOMITA BUDOWA FIZYCZNA

Zwróćmy uwagę, że owa znakomita budo­wa fizyczna ma dla chłopca z naszego przykładu pewną wartość (być może przejętą od grupy rówieśniczej, w której ceni się do­brze zbudowanych chłopców, lub zaszczepioną przez środki ma­sowego przekazu pokazujące mistrzów kulturystyki). Tak więc u ...

ZNAJOMOŚĆ JĘZYKA OBCEGO

Innym przykładem może być znajomość języka obcego. Oto spotykam kogoś, kto świetnie zna jakiś język obcy, zarówno tłu­maczy z niego, jak i na niego, porozumiewa się z osobami, dla których język ten jest językiem ojczystym, co więcej — nie jest ...