Kategoria: Modyfikowanie zachowań

INNE TYPY PORÓWNAŃ

Podobnie ma się sprawa z innymi typami porównań. Ktoś do­staje się do jakiejś grupy, do której członkostwa już od dłuższego czasu aspirował, na przykład do klubu sportowego. Po kilku tre­ningach stwierdza, że klub ten chce mieć najwyższe osiągnięcia w swojej ...

PRACA NAD SOBĄ

W tym kontekście jako ciekawostkę można podać, że jedna z organizacji, z której w pewnym stopniu wywodzi się polskie harcerstwo, a mianowicie założone w 1903 roku w Krakowie przez Wincentego Lutosławskiego stowarzyszenie „Eleusis” (21, 31), stawiała sobie za podstawowe zadanie ...

W PÓŹNIEJSZYM OKRESIE

Wieczorem robiono rachunek su­mienia dotyczący realizacji planu dnia. W nieco późniejszym okresie Ełsowie uprawiali ćwiczenia jogi (prawdopodobnie wła­śnie Lutosławski był tym, który pierwszy wprowadził je na polski teren). Stosowano jarską dietę. Poza praktykami religijnymi czy­tano i analizowano pisma naszych wieszczów.Był ...

TENDENCJA DO PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ

Jeżeli wczoraj napisałem trzy strony tej pracy, to dzisiaj powinienem napisać ich więcej. Jeżeli w zeszłym tygodniu podciągnąłem się pięć razy na drążku, to w tym tygodniu powinienem wykonać to ćwiczenie co najmniej sześć razy itp. W wypadku akceptowania normy ...

NORMA OSOBISTA

Przedstawiłem przykład jednej takiej normy osobistej powo­dującej, że porównujemy swoje aktualne zachowania z zachowa­niami poprzedzającymi; takich norm jest oczywiście znacznie więcej i mogą mieć one najróżniejszy charakter. Możemy na przykład uważać, że „należy być w stosunku do ludzi przyjaciel­skim”, a ...

POSTANOWIENIA

Oczywiście Nowy Rok jest tu nazwą umowną, cza­sami w takich postanowieniach może chodzić o przyszły ponie­działek czy początek przyszłego miesiąca. Obiecujemy sobie na przykład, że od przyszłego tygodnia zaczniemy, poświęcając wie­le czasu, systematycznie uczyć się obcego języka, którym tak zna­komicie ...

PRZYCZYNY NIEPODEJMOWANIA MODYFIKACJI ZACHOWAŃ

Często bywa tak, że kiedy nawet istnieje jakiś dyso­nans i niezadowolenie i coś chcielibyśmy u siebie zmienić, nie podejmujemy decyzji o zmianach, pojawiają się bowiem różnego rodzaju „uzasadnienia”, dlaczego nie da się jej zrealizować. Jak powiedzieliby psychologowie — dokonujemy pewnych ...

KONTAKTY TOWARZYSKIE

Oczywiście istnieje źdźbło prawdy w tezie o ograniczeniach naturalnych naszych możliwości. Są takie ograniczenia związane z uwarunkowaniami genetycznymi, które istotnie uniemożliwia­ją osiąganie pewnych celów. Jeżeli ktoś jest niskiego wzrostu, a chciałby bardzo go powiększyć, to mimo wielu starań, przynaj­mniej przy ...

RÓŻNE OGRANICZENIA NATURALNE

Innymi słowy istnieją zapewne różne ograniczenia naturalne, które mogą utrudnić lub nawet uniemożliwić osiągnięcie pewnego celu, niemniej jednak nie ma powodu sądzić, że wiele naszych działań jest w naturalny sposób ograniczanych, i stosować taką tezę jako usprawiedliwienie rezygnacji z modyfikacji ...

ELEMENTY PRAWDY

I znów w tej tezie jest jakiś element prawdy. Stosunkowo dużo i szybko uczymy się w okresie dzieciństwa i młodości. W wieku dojrzałym wymaga się od nas, abyśmy wykorzystywali nabytą wcześniej wiedzę i umiejętności. Jednakże nie wynika z tego, że ...

MNOGOŚĆ PRZYKŁADÓW

Tego rodzaju przykładów można by podać więcej. Widzimy więc, że usprawiedliwienie rezygnacji z pracy nad sobą, polega­jące na stwierdzeniu, że „jestem na to za stary”, nie wydaje się zbyt przekonywające w świetle faktów.Oto jeszcze jedno usprawiedliwienie, którym posługujemy się, kiedy ...

RÓŻNE USPRAWIEDLIWIENIA

Nie paląc trudniej jest mu na­wiązać kontakt z innymi palącymi. Czy warto więc dla dość od­ległych miraży zdrowia tak bardzo się wysilać i — co więcej — ponosić ofiary w postaci gorszych stosunków z kolegami?Ktoś inny może zastanawia się, czy ...