Kategoria: Wiedza o Kobiecie i ciąży

Cykl płciowy kobiety

Przez długi okres życia  od pokwitania aż do menopauzy zdrowe kobiety mają czasowe krwawienia maciczne. Krwawienia te, zwane popularnie miesiączką, resem, periodem, krwawieniem miesiączkowym, towarzyszą życiu kobiety przez oło 30 lat, nierzadko są powodem dolegliwości, zmartwień, a nawet chorób, ale ...

Podstawowe gruczoły wydzielania wewnętrznego

Cykl płciowy kobiety regulowany jest przez dwa podstawowe gruczoły wydzielania wewnętrznego. Nadrzędnym jest przysadka, z którą ściśle współprac  inne części mózgu  tzw. podwzgórze oraz kora mózgu i jajniki. Wydzielane przez te gruczoły hormony wzajemnie oddziałują na siebie, tworząc ukl sprzężenia ...

Czynniki hormonalne wpływające na regulację cyklu miesiączkowego

Jak wspomniano, główną rolę w tej regulacji przypisujemy układowi po wzgórzowo-przysadkowemu. Odpowiednie neurohormony podwzgórza pobudź ją do wydzielania przez przedni płat przysadki podstawowego hormonu, jakim ji hormon dojrzewania pęcherzyków jajnikowych w jajniku, zwany też folikul stymuliną (FSH). Ten właśnie hormon ...

Regulacja hormonalna

Na skutek działania hormonów gonadotropowych FSH i LH jajniki spełnia więc podwójną rolę, wewnątrzwydzielniczą, czyli dokrewną, oraz rozrodcz polegającą na okresowym wydalaniu jajeczka, inaczej gamety żeńskiej  zdolnej do zapłodnienia. W dalszej regulacji hormonalnej cyklu płciowego wzrastające systematyczn stężenie progesteronu we krwi ...

Prawidłowy cykl u kobiety

Jak wynika z opisanych zmian, cykl płciowy kobiety można podzielić na dwie : pierwsza  estrogenna, druga progesteronowa lub lutealna. Przyjmuje się naszym klimacie, że przeciętny, prawidłowy cykl u kobiety w pełni dojrzałości ;iowej trwa 28 dni, licząc od pierwszego dnia ...

Obniżenia stężeń estrogenów

Właściwie więc tylko te 3 dni są dniami płodnymi u kobiet o regularnym 28-dniowym cyklu. Ten wi okres cyklu płciowego może być wykorzystany do zajścia w ciążę lub jej unikania. U niektórych kobiet w momencie jajeczkowania, na skutek obniżenia stężeń ...

Przebieg okresu miesiączkowania

Mimo że sam proces miesiączkowania jest u kobiety dojrzałej stanem fizjologie; nym, prawidłowym, to trzeba podkreślić, że zarówno przed miesiączką, jak i w toku jej trwania występuje obniżenie wydolności fizycznej i psychicznej. Obserwuje si też takie objawy, jak: niemiarowość tętna, ...

Higiena podczas miesiączki

Krążą jeszcze, niestety, poglądy, że podczas miesiączkowania należy unikai podmywań, zmian bielizny itd. Poglądy te, wynikające z zabobonu i „oszczędności” wody czy ubrania, powodują, że kobietę w czasie miesiączkowania uważa się za; „nieczystą”  i tak w rzeczywistości bywało lub bywa. ...

Miesiączkowanie okresem zmniejszonej odporności

Wspomniano już, że miesiączkowanie jest okresem zmniejszonej odporności na wszelkie zachorowania. Stąd w okresie przedmiesiączkowym i miesiączkowym kobieta powinna szczególnie strzec się zaziębienia, chronić nogi i dolną część ciała od nadmiernego ziębnięcia  a w okresach chłodnych nosić ciepłą bieliznę. Dieta w ...

Dolegliwości podczas miesiączkowania

U niektórych kobiet bolesne miesiączki występują stale, przy każdym cyklu miesiączkowym, u innych np. co drugi cykl. Bolesne miesiączkowanie może występować tylko w pewnym okresie życia i może towarzyszyć kobiecie aż do okresu przekwitania. Dolegliwości te mogą bardzo komplikować życie. ...

Pierwotnie bolesne miesiączkowanie

Pierwotnie bolesne miesiączkowanie łączono najczęściej z trudnościami w odpływie krwi miesiączkowej z macicy. Przyjmuje się, że w rozwojowo nadmiernym załamaniu osi macicy, a więc w tzw. nadmiernym przodozgięciu macicy, mogą istnieć trudności w odpływie krwi miesiączkowej, zwłaszcza że, jak już ...

Niedobory hormonalne

Innymi przyczynami są różnego stopnia niedorozwoje w obrębie narządu płciowego, co powoduje zaburzenia jego czynności. Niedorozwojowi narządu płciowego, zwłaszcza macicy, towarzyszą różne niedobory hormonalne. Niedobory te, zwłaszcza hormonów płciowych, powodują zaburzenia kurczliwości błony mięśniowej macicy i kurczenia się samej macicy ...