Edukacja dla bezpieczeństwa w gimnazjum

W nowym roku szkolnych, od września do polskich szkół został wprowadzony nowy przedmiot zwany edukacja dla bezpieczeństwa. Będą nauczały się go uczniowie w pierwszej klasie gimnazjalnej. W przyszłości planowane jest wprowadzenie tego przedmiotu w wyższych klasach gimnazjalnych i szkołach ponadgimnazjalnych, jako zastępstwo dla dotychczasowego przedmiotu – przysposobienienia obronnego. Przysposobienia obronnego dotychczas nauczano w szkołach ponadgimnazjalnych, zaś edukacja dla bezpieczeństwa obejmie uczniów gimnazjum. Nowy przedmiot to nauka, edukacja, wiedza o nauce obrony ogólnej, przygotowanie do poradzenia sobie w wypadkach zagrożenia życia i zdrowia. Zlikwidowane zostanie szkolenie strzeleckie i terenoznawstwo. Większe znaczenie będzie miało teraz nauczenie ratownictwa medycznego oraz radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. Nauczyciele uczący dotychczas przysposobienia obronnego będą kwalifikowani do nauki edukacji dla bezpieczeństwa. Ilość godzin przeznaczonych dla tego przedmiotu również nie ulegnie zmianie.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)