Edukacja dla bezpieczeństwa w gimnazjum

W nowym roku szkolnych, od września do polskich szkół został wprowadzony nowy przedmiot zwany edukacja dla bezpieczeństwa. Będą nauczały się go uczniowie w pierwszej klasie gimnazjalnej. W przyszłości planowane jest wprowadzenie tego przedmiotu w wyższych klasach gimnazjalnych i szkołach ponadgimnazjalnych, jako zastępstwo dla dotychczasowego przedmiotu – przysposobienienia obronnego. Przysposobienia obronnego dotychczas nauczano w szkołach ponadgimnazjalnych, zaś edukacja dla bezpieczeństwa obejmie uczniów gimnazjum. Nowy przedmiot to nauka, edukacja, wiedza o nauce obrony ogólnej, przygotowanie do poradzenia sobie w wypadkach zagrożenia życia i zdrowia. Zlikwidowane zostanie szkolenie strzeleckie i terenoznawstwo. Większe znaczenie będzie miało teraz nauczenie ratownictwa medycznego oraz radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. Nauczyciele uczący dotychczas przysposobienia obronnego będą kwalifikowani do nauki edukacji dla bezpieczeństwa. Ilość godzin przeznaczonych dla tego przedmiotu również nie ulegnie zmianie.

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)