NORMA OSOBISTA

Przedstawiłem przykład jednej takiej normy osobistej powo­dującej, że porównujemy swoje aktualne zachowania z zachowa­niami poprzedzającymi; takich norm jest oczywiście znacznie więcej i mogą mieć one najróżniejszy charakter. Możemy na przykład uważać, że „należy być w stosunku do ludzi przyjaciel­skim”, a stwierdzamy, że jesteśmy raczej agresywni. Porównanie takie może prowadzić do podjęcia prób zmian własnego zacho­wania.Podsumowując to, co powiedziano dotychczas, należy podkre­ślić, że świadome porównania z innymi osobami, normami grupo­wymi czy osobistymi normami, wartościami, standardami mogą prowadzić do stwierdzenia, że własne cechy czy zachowanie są z nimi niezgodne, rozbieżne, co wywołuje poczucie dyssatysfakcji, które z kolei może powodować podjęcie prób zmienienia samego siebie.Większości z nas zdarza się czynić takie porównania wraz z próbami zmienienia się. Ładnym, aczkolwiek nieco rozczarowu­jącym przykładem, że istotnie tak jest, są tak zwane postano­wienia noworoczne, kiedy to pod koniec roku obiecujemy sobie, że od Nowego Roku zaczniemy nowe życie, zmienimy się w zasad­niczy sposób.

Witaj na moim serwisie! Nazywam się dr Jagoda Izdebska i jestem lekarzem z zawodu i pasji. Na moim blogu znajdziesz informacje dotyczące utrzymania dobrego zdrowia. Wpisy jakie tutaj zamieszczam to fachowa wiedza medyczna oparta o moje doświadczenie w pracy lekarza. Mam nadzieję, że treści przypadną Ci do gustu!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)