PRACA NAD SOBĄ

W tym kontekście jako ciekawostkę można podać, że jedna z organizacji, z której w pewnym stopniu wywodzi się polskie harcerstwo, a mianowicie założone w 1903 roku w Krakowie przez Wincentego Lutosławskiego stowarzyszenie „Eleusis” (21, 31), stawiała sobie za podstawowe zadanie podniesienie moralne na­rodu polskiego, co miało doprowadzić do wyzwolenia polityczne­go. Owo ogólne podniesienie moralne miało się dokonać dzięki zaplanowanej przez Lutosławskiego pracy nad rozwojem indywi­dualnym członków organizacji.Praca nad sobą polegała głównie na rozwoju systematyczności przez realizację określonego planu dnia. Członkowie stowarzy­szenia, zwani Elsami, wstawali o piątej rano, brali zimną kąpiel lub nacierali się ręcznikiem zmoczonym w zimnej wodzie; na­stępnie szli do kościoła, gdzie przystępowali do komunii; w go­dzinach przedpołudniowych wykonywali prace bardziej intensy­wne (studiowanie); w godzinach popołudniowych prace lżejsze (korespondencja); prace te przerywane były spacerami, które traktowano jako odpoczynek.

Witaj na moim serwisie! Nazywam się dr Jagoda Izdebska i jestem lekarzem z zawodu i pasji. Na moim blogu znajdziesz informacje dotyczące utrzymania dobrego zdrowia. Wpisy jakie tutaj zamieszczam to fachowa wiedza medyczna oparta o moje doświadczenie w pracy lekarza. Mam nadzieję, że treści przypadną Ci do gustu!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)