PRZYCZYNY NIEPODEJMOWANIA MODYFIKACJI ZACHOWAŃ

Często bywa tak, że kiedy nawet istnieje jakiś dyso­nans i niezadowolenie i coś chcielibyśmy u siebie zmienić, nie podejmujemy decyzji o zmianach, pojawiają się bowiem różnego rodzaju „uzasadnienia”, dlaczego nie da się jej zrealizować. Jak powiedzieliby psychologowie — dokonujemy pewnych racjonali­zacji *, które niejako usprawiedliwiają naszą niechęć do podjęcia prób zmian samego siebie. Jest wiele takich usprawiedliwień. Ograniczę się do krótkiego omówienia trzech z nich, żeby uświa­domić Czytelnikowi, co na niego czyha, kiedy porównuje się z wzorcem, stwierdza rozbieżność, jest niezadowolony i chciałby coś zrobić.Jedno z takich usprawiedliwień polega na przyjęciu założe­nia, że istnieją ograniczenia naturalne, które spowodują, iż taka próba nie będzie mogła się powieść. Oto ktoś, kto ma kłopoty z matematyką, wie, że jest słaby, mimo to ceni umiejętności mate­matyczne i twierdzi, iż nic w tej dziedzinie nie będzie robił, bo nie ma wrodzonych zdolności do matematyki, a jeżeli chodzi o zali­czenie tego przedmiotu w szkole, to opiera się na życzliwej pomo­cy kolegów lub na miłosierdziu wykładowcy.

Witaj na moim serwisie! Nazywam się dr Jagoda Izdebska i jestem lekarzem z zawodu i pasji. Na moim blogu znajdziesz informacje dotyczące utrzymania dobrego zdrowia. Wpisy jakie tutaj zamieszczam to fachowa wiedza medyczna oparta o moje doświadczenie w pracy lekarza. Mam nadzieję, że treści przypadną Ci do gustu!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)