RÓŻNE OGRANICZENIA NATURALNE

Innymi słowy istnieją zapewne różne ograniczenia naturalne, które mogą utrudnić lub nawet uniemożliwić osiągnięcie pewnego celu, niemniej jednak nie ma powodu sądzić, że wiele naszych działań jest w naturalny sposób ograniczanych, i stosować taką tezę jako usprawiedliwienie rezygnacji z modyfikacji samego sie­bie. Być może nieco większy wysiłek, większy wkład odpowied­nio zaprogramowanej pracy doprowadzą do pożądanego celu, ja­kim jest zmiana w jakimś zakresie samego siebie. Dodajmy jesz­cze, że wielu psychologów sądzi, że zaledwie w 20%> wykorzy­stujemy swoje możliwości.Inne często spotykane usprawiedliwienie niepodejmowania działań zmierzających do zmiany samego siebie opiera się na zna­nym porzekadle: czego Jciś się nie nauczy, tego Jan nie będzie uiriiah Przysłowie to można interpretować w różny sposób. Jedna z interpretacji zwraca uwagę, że najłatwiej i najwięcej uczymy się w dzieciństwie i młodości, i to, czego się w tym czasie nau­czymy, zostaje na całe życie. Później uczymy się już niewiele, a więc Jan nie tylko nie będzie umiał, ale — co gorsza — nie potrafi się już nauczyć, bo odpowiedni czas już minął.

Witaj na moim serwisie! Nazywam się dr Jagoda Izdebska i jestem lekarzem z zawodu i pasji. Na moim blogu znajdziesz informacje dotyczące utrzymania dobrego zdrowia. Wpisy jakie tutaj zamieszczam to fachowa wiedza medyczna oparta o moje doświadczenie w pracy lekarza. Mam nadzieję, że treści przypadną Ci do gustu!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)