W PÓŹNIEJSZYM OKRESIE

Wieczorem robiono rachunek su­mienia dotyczący realizacji planu dnia. W nieco późniejszym okresie Ełsowie uprawiali ćwiczenia jogi (prawdopodobnie wła­śnie Lutosławski był tym, który pierwszy wprowadził je na polski teren). Stosowano jarską dietę. Poza praktykami religijnymi czy­tano i analizowano pisma naszych wieszczów.Był to przykład systemu grupowego czy może nawet instytu­cjonalnego pracy nad sobą, w którym wychodząc od ogólnych założeń ideologicznych dochodzono do swoistej normy zobowią­zującej członków tej organizacji do pracy nad modyfikacją wła­snego zachowania.Czasami porównujemy nasze zachowania z własnymi norma­mi, wartościami itp., których pochodzenie w danym momencie nie jest związane z jakąś określoną osobą czy grupą. Przykładem może być norma wywodząca się z potrzeby osiągnięć. Osoby ma­jące taką potrzebę uważają, że każdy następny wynik ich dzia­łania winien być lepszy niż wynik uzyskany poprzednio.

Witaj na moim serwisie! Nazywam się dr Jagoda Izdebska i jestem lekarzem z zawodu i pasji. Na moim blogu znajdziesz informacje dotyczące utrzymania dobrego zdrowia. Wpisy jakie tutaj zamieszczam to fachowa wiedza medyczna oparta o moje doświadczenie w pracy lekarza. Mam nadzieję, że treści przypadną Ci do gustu!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)