ZNAKOMITA BUDOWA FIZYCZNA

Zwróćmy uwagę, że owa znakomita budo­wa fizyczna ma dla chłopca z naszego przykładu pewną wartość (być może przejętą od grupy rówieśniczej, w której ceni się do­brze zbudowanych chłopców, lub zaszczepioną przez środki ma­sowego przekazu pokazujące mistrzów kulturystyki). Tak więc u naszego chłopca pojawia się rozbieżność między pewnym sta­nem idealnym (reprezentowanym przez model) a stanem realnym w danej chwili — jego własną budową fizyczną. Jak można usunąć ową rozbieżność, zwaną przez niektórych psychologów dysonansem poznawczym, pozbywając się jedno­cześnie związanego z nią przykrego uczucia dyssatysfakcji. Mo­żna to robić w różny sposób, na przykład przez zmianę systemu wartości i stwierdzenie, że fizyczna budowa ciała nie jest zbyt ważna, lub przez doprowadzenie stanu aktualnego do stanu ideal­nego. Ale jak to zrobić? W tym wypadku odpowiedź jest dobrze znana: przez podjęcie określonych długotrwałych ćwiczeń, które po jakimś czasie doprowadzą do zmian w budowie fizycznej, a także do ukształtowania cech związanych z tą budową, takich jak siła, szybkość, gibkość itp.

Witaj na moim serwisie! Nazywam się dr Jagoda Izdebska i jestem lekarzem z zawodu i pasji. Na moim blogu znajdziesz informacje dotyczące utrzymania dobrego zdrowia. Wpisy jakie tutaj zamieszczam to fachowa wiedza medyczna oparta o moje doświadczenie w pracy lekarza. Mam nadzieję, że treści przypadną Ci do gustu!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)